Infografika przedstawia podstawowe metody UX (User Experience) i kiedy należy stosować każdą z nich.