Wykres przedstawia współ-korzystanie z serwisów społecznościowych: Twitter, Instagram, Pinterest, LinkedIn i Facebook. Badanie przeprowadzone tylko na użytkownikach posługujących się językiem angielskim bądź hiszpańskim. Ale trend jest ciekawy.