Badanie daje odpowiedź na następujące pytania: który kanał komunikacji przynosi największą ilość użytkowników? – social media – 32% – email marketing – 51% – PPC – 18% –