Grafika pokazuje jakie mogą być konsekwencje zmiany rozliczenia leadów z last-click na model atrybucji. To odpowiedź na pytanie które narzędzia dotarcia do grupy docelowej zyskają a które stracą.