Infografika przedstawia KPI (Key Performance Indicators – Kluczowe wskaźniki efektywności), które powinny być liczone w każdej firmie. Przede wszystkim są to ROI – Return On Investment, YOY –